หน้าแรก

Cattle good, choose cattleFlex

cattleFlex แผ่นยางพาราปูรองปศุสัตว์

แผ่นยางพาราปูรองปศุสัตว์ “แคทเทิลเฟล็กช์” “ผลิตจากยางพาราธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลก” มีการคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อมอบความสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ปศุสัตว์ทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติความยืดหยุ่นและความทนทานที่ช่วยรับน้ำหนักปศุสัตว์และลดการบาดเจ็บได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนดูแลรักษาปศุสัตว์ของเกษตรกรและนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับวัวโตเต็มวัย

ทนต่อแรงกดสูง เหมาะสำหรับการปูเป็นทางเดิน

ออกแบบมาเพื่อการดูแลลูกวัวโดยเฉพาะ

คงทนสูงกว่าแผ่นปูรองทั่วไป เหมาะสำหรับวัวที่มีขนาดกึ่งเต็มวัว

มีความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสมต่อการดูแลม้า

ตอบโจทย์ครบทั้งปศุสัตว์และเจ้าของฟาร์ม

เสริมสร้างความสบายและสุขภาพที่ดีของปศุสัตว์ พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการรักษาโรคและเพิ่มผลผลิตให้แก่เจ้าของฟาร์ม

ช่วยให้ปศุสัตว์มีสุขอนามัยที่ดี

ช่วยให้ปศุสัตว์มีสุขอนามัยที่ดี

ช่วยเพิ่มผลผลิต

ช่วยเพิ่มผลผลิต

ลดต้นทุนการดูแลรักษาปศุสัตว์

ลดต้นทุนการดูแลรักษาปศุสัตว์

ความทนทานสูง

ความทนทานสูง

วัตถุดิบยางธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลก

วัตถุดิบยางธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลก

ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม,สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)

ผ่านการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.

มุ่งมั่นในการรักษาการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ในปี 2564 ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

About cattleFlex

แผ่นยางพาราปูรองปศุสัตว์ cattleFlex ผลิต คิดค้นและจัดจำหน่ายโดย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนายางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดูแลสุขภาพแก่ปศุสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร

ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ